Kalastuksenvalvonta

Kalastuksenvalvonnan päämäärä on kalastuksen laillisuuden ja luvallisuuden varmistaminen. Tällä tavalla tuetaan kalatalousalueen toimintaa kalastuksen kehittämiseksi ja kalakantojen hoitamiseksi. 

Porvoo-Sipoon kalatalousalueella toimii 12 valtuutettua kalastuksenvalvojaa.
Kalastuksenvalvojiin saa yhteyttä
koordinaattori Thorbjörn Sirénin (puhelinnumero 040 061 4887) ja
koordinaattori Göran Ekin (puhelinnumero 040 774 1012) kautta.
Sähköposti-osoite: valvonta.porvoo(@)hotmail.com

Jokaisella valvojalla on oma varsinainen valvonta-alueensa, mutta heillä on valvontaoikeus koko kalatalousalueella. Valvonnan on oltava tasapuolinen niin, että eri kalastajaryhmät ovat yhtäläisen ja tarpeeksi tehokkaan valvonnan kohteina. Kalatalousalue tekee jatkuvaa yhteistyötä viranomaisten eli rajanvalvonnan, poliisin, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa.

Kalatalousalueen hallitus on marraskuussa 2021 hyväksynyt kalastuksenvalvontasuunnitelman, jonka päämääränä on kasvattaa valvojien määrää sekä lisätä yleisön tietämystä kalastussäännöksistä, rajoituksista sekä kalastuskielloista.

Kalatalousalue on vuoden 2022 talousarviossaan varannut 37 000 euroa kalastuksen valvontaan, sisältäen myös materiaalia, kokouksia ja koulutusta.

Mikäli osakaskunnat tai vesialueen omistajat ovat kiinnostuneita tekemään valvontayhteistyötä, ottakaa ystävällisesti yhteyttä kalatalousalueen toiminnanjohtajaan.