Kalastus

Kalastaja ohoi! Onko sinulla käyttö- ja hoitosuunnitelma hallussa? Kalatalousalue on nyt tiivistänyt mitä sinun tulee tietää pähkinänkuoreen.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa vapaa-ajan kalastajille
Käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa kaupallisille kalastajille ja kalastusoppaille

Yleiskalastusoikeudet ja kalastonhoitomaksu

Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat niin kutsuttuja maksuttomia yleiskalastusoikeuksia.

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä vavalla ja yhdellä vieheellä. Kalastonhoitomaksu on ikäperusteinen, ja alle 18-vuotiaat ja 70 vuotta täyttäneet ovat vapautettuja kalastonhoitomaksusta (maksuvelvollisuus ei myöskään koske henkilöitä, jotka ovat ehtineet täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä).

Kaikkeen muuhun kalastukseen, kuten useammalla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen ja ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa.

Paikalliset luvat

Paikallisia kalastuslupia on ostettavissa ainakin Porvoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien vesialueille. Tiedot siitä, mitä aluetta ne koskevat, kalastusmääräykset ja myyntipaikat löytyvät Porvoon kaupungin nettisivuilta, Helsingin kaupungin nettisivuilta ja Vantaan kaupungin nettisivuilla. Sipoonselällä, kalatalousalueen alueella, on valtion yleinen vesialue, ja siellä jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneillä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella on oikeus harjoittaa vapaa-ajan kalastusta kalastuslain 8 §:n mukaisesti.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n vesialueella on sallittua kalastaa siikaa rannalta kolmella vavalla ilman ylimääräistä maksua edellyttäen, että 18–64-vuotiaat ovat maksaneet kalastonhoitomaksun. Porvoon-Sipoon kalatalousalueella on tämä mahdollisuus Högholmsörenin alueella.

Kalastusrajoituksia

Alueella on voimassa useita määräyksiä, jotka vaikuttavat kalastukseen, omistajien omien määräyksien lisäksi. Tiedot saa Kalastusrajoitus.fi -sivulta ja kalatalousalueen säätely– tai karttasivulta.

Kalastusrajoitus.fi antaa tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.

Osakaskuntien kalastusluvat

Tähän tulee tietoa osakaskuntien ja muiden alueellisten lupien myyjistä, sitä mukaa kun he ilmoittavat tietonsa kalatalousalueelle.