Säätely

Kalastuksen säätely

Kalastusta voidaan rajoittaa eri syistä ja eri tahojen toimesta. 

Valtakunnallisella Kalastusrajoitus.fi -sivulla löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Karttapalvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset tai ELY-keskuksen määräämät kalastuskieltoalueet, mukaan lukien kalatalousalueiden ja ELY-keskusten vahvistamat rajoitukset. Lisää näistä alempana tällä sivulla. Myös vaelluskalavesistöihin liittyvät kalastusrajoitukset löytyvät Kalastusrajoitus-sivuilta. Kalastusrajoitukset voi myös tarkistaa kalatalousalueen karttasivulla. 

Vesialueen omistajalla voi olla voimassa omat määräykset, joita koskee omistajan luvalla suoritettavaa kalastusta. Nämä määräykset ei esitetä kalastusrajoitus.fi-sivulla vaan niitä saadaan, kun hankitaan omistajan lupa. Esimerkkinä Porvoon kaupunki, jonka kalastusmääräykset löytyvät kaupungin kotisivulta

Kalatalousalueen kalastusrajoitukset  

Seuraavat kalastusrajoitukset ovat voimassa Porvoon-Sipoon kalatalousalueella, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä:  
 
Ympäri vuodenverkkokalastusrajoitus 
Koko kalatalousalueella yli 1,8 m korkeissa verkoissa pienin sallittu solmuväli on 50 mm. Ei koske 1-luokan kaupallisia kalastajia eikä silakan, kilohailin ja syöttikalojen pyyntiä.   
Päätös on voimassa 2023–2027. 

1.4.–15.6. Långviken  
Kaikki kalastus kielletty 
Päätös on voimassa 2023–2027. 

15.5.–15.6. Haikkoonselkä ja Stensbölenselkä 
Kaikki kalastus rannalta tapahtuvaa ongintaa ja silakan litkausta lukuun ottamatta kielletty. 
Päätös on voimassa 2023–2027. 

15.5.–15.6. Siverfjärden 
Kaikki kalastus ongintaa lukuun ottamatta kielletty. 
Päätös on voimassa 2023–2028. 

15.8.–30.11. – Mustijoki, Porvoonjoki ja Ilolanjoki mukaan lukien jokien sivu-uomat; 
Kaikki kalastus ongintaa, pilkkimistä ja katiskakalastusta lukuun ottamatta kielletty. 
Päätös on voimassa 2023–2027. 

15.8.–30.11. Sipoonjoki, sivu-uomat mukaan lukien  
Kaikki kalastus rannalta tapahtuvaa ongintaa ja silakan litkausta lukuun ottamatta kielletty. 
Päätös on voimassa 2023–2027. 

15.8.–30.11. – Sipoonlahti 
Kaikki kalastus rannalta tapahtuvaa ongintaa ja silakan litkausta lukuun ottamatta kielletty. 
Päätös on voimassa 2023–2027. 
 
Tarkempaa tietoa alueista Kalastusrajoitus.fi- palvelusta ja alla olevista päätöksistä.  
ELY-keskuksen ratkaisu, Siverfjärden 
ELY-keskuksen ratkaisu, muut alueet
Kartat muut alueet
 

Pyyntimitat, rauhoitusajat ja suojeluarvot

Joillakin kaloilla on kalastuslain ja -asetuksen mukaan pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja. Esimerkiksi villi meritaimen (rasvaevälinen) on lain mukaan rauhoitettu koko Porvoon-Sipoon kalatalousalueen alueella. Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on vähintään 50 cm ja sitä ei saa kalastaa joessa ja purossa ajalla 1.9.–30.11. Tarkemmat tiedot eri kalalajien pyyntimitoista ja rauhoitusajoista tästä.

Mikäli tarvitset tietoa miten erottaa eväleikatun ja evällisen kalan, tai miten erottaa lohen taimenesta, lue lisää Suomu -lehdestä, sivulla 10.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut suojeluarvot uhanalaisille kalalajeille ja jokiravulle. Kalalajit, joita asiaa koskee ovat muun muassa mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika, lohi, taimen ja ankerias. Kattavaan listaan lajeista ja niiden arvosta voit tutustua tästä. Suojeluarvo tulee maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa.

Pyydysten merkintä

Pyydykset pitää merkitä oikealla tavalla ja niissä on oltava kalastajan yhteistiedot. Talvikalastuksella ja ravustuksella on omat säännöt. Tarkemmat tiedot pyydysten merkinnästä tästä.

Käsittele ja lopeta kala tai rapu asianmukaisesti

Takaisin veteen laskettavaa kalaa on käsiteltävä mahdollisimman varoen. Jos takaisin veteen laskettava kala on selvästi vahingoittunut, kala on lopetettava ennen kuin se lasketaan veteen. 

Saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla tavalla. Saaliskalan lopetusta voidaan lykätä, jos olosuhteet vaikeuttavat lopetusta, tai jos saalista säilytetään sumpussa tai muussa vastaavassa kalojen tai rapujen säilyttämiseen soveltuvassa laitteessa tai tilassa. Lopetusvelvollisuus ei koske kerralla saatavaa suurta saalismäärää.

Rapu on lopetettava menetelmällä, joka aiheuttaa sen kuoleman mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Lue lisää tästä.