Vesienhoito

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee huomioida muut valtakunnalliset hoitosuunnitelmat, joista Porvoon-Sipoon kalatalousalueella tärkeimmät ovat kansallinen lohi- ja meritaimenstrategiaItämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmatkansallinen rapustrategia sekä kansallinen kalatiestrategia.

Neste ja Borealis

Kalatalousalue seuraa Nesteen ja Borealiksen jäähdytysvesitunnelista aiheutuvat haitat kalakannoille ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan asiassa.

Vesistötalkkarit

Kalatalousalue osallistuu vuosina 2022–2025 Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y:n projektiin ”Vesistötalkkarit”. Projektin tarkoituksena on laajassa mittakaavassa parantaa veden laatua ja edistää virkistystä, ympäristökasvatusta, luonnon monimuotoisuutta sekä kalataloutta alueen vesissä. Kalastusalue osallistuu projektiin 5 000 eurolla vuosina 2022 ja 2023.

Kalatalousalue on vastuussa Ilolanjoen kalaportaan toiminnasta, mutta käytännössä Vesisitötalkkarit valvovat kalaportaan toimintaa.

Strömsbergin kalaporras

Porvoon-Sipoon kalatalousalue osallistuu Strömsbergin kalaportaan uudelleenrakentamiseen Porvoonjoessa. Kalaporras on korjattava, sillä vaelluskalojen on hankala löytää kalaportaaseen. Lisäksi kalaporras on tällä hetkellä liian jyrkkä, eivätkä monet kalat kykene nousemaan siihen.

Veckjärvi

Kalatalousalue on osallistunut yhteistyöprojektiin Veckjärvessä josta puolet (7 600 €) rahoitettiin Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämistä valtiollisista vesien- ja ympäristönhoidon ja vesistöjen kunnostamismäärärahoista. Kalatalousalue hallinnoi projektia ja hoiti maksuliikenteen ja raportoinnin ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry oli vetovastuussa kaikista käytännön toimenpiteistä. Projekti kartoitti järven nykytila ja teki toimenpidesuunnitelma sille. Projektiin osallistuivat myös Porvoon kaupunki sekä Veckjärven Storträskin Kalastusyhdistys r.y.

Sipoonjoki ja Helmi-ohjelma

Kalatalousalue on mukana Helmi-elinympäristöohjelman seurantaryhmässä. Sipoonjoki on ohjelman kohteena kalatalousalueella. Yksi ohjelman keskeisistä tavoitteista on eri elinympäristöjen sekä näiden kunnostus- ja hoitotarpeiden tutkiminen laajoina kokonaisuuksina ja useiden toimijoiden yhteistyönä. Ohjelma on valtiorahoitteinen ja jatkuu vuoteen 2030 asti.