Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Jokaisen kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. 

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen laatima käyttö- ja hoitosuunnitelman on saanut lainvoiman syksyllä 2022. Työ Porvoo-Sipoon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman parissa alkoi jo vuonna 2017. Porvoon-Sipoon kalatalousalue toimi mallialueena, kun Luonnonvarakeskus teki merialueelle mallisuunnitelman. Mallisuunnitelma valmistui vuonna 2019. Sen jälkeen kalatalousalueen hallitus on muokannut merialueen suunnitelman ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry on täydentänyt suunnitelman joki- ja järvialueilla.

Voit tutustua Porvoon-Sipoon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tästä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa kalatalousalue on koostanut käyttö- ja hoitosuunnitelman keskeisimmät kohdat vesienomistajille, vapaa-ajan kalastajille ja elinkeinonharjoittajille (kaupalliset kalastajat ja kalastusoppaat):

Käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa vesienomistajille
Käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa vapaa-ajan kalastajille
Käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa kaupallisille kalastajille ja kalastusoppaille

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisesta vastaavat kalatalousalue yhdessä kalastusoikeuksien haltijoiden ja viranomaisten kanssa. Osakaskuntien ja jaettujen vesialueiden omistajien on noudatettava vesialueillaan käyttö- ja hoitosuunnitelman linjauksia kalastuksen järjestämisen ja kalavesien hoidon osalta. Myös viranomaisten on otettava suunnitelman linjaukset huomioon. ELY-keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset säätelytoimenpiteet, joiden soveltaminen edellyttää ELY:n päätöstä.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman tehokas toimeenpano on ennen kaikkea riippuvainen riittävästä rahoituksesta. Saavuttaakseen suunnitelmassa asetettuja tavoitteita käyttö- ja hoitosuunnitelman tunnettavuutta ja vaikuttavuutta on myös laajennettava yhteiskunnallisella tasolla. Osa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyistä merialuetta koskevista tehtävistä on jo toimeenpantu tai toimeenpannaan suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Iso joukko tehtäviä jää kuitenkin varsinaiselle suunnittelukaudelle.