Omistajakorvaukset

Vesialueen omistajille maksetaan korvaus kalavesien viehekalastuskäytöstä. Paikallinen viehekalastusrasitus on vahvistettu kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Omistajakorvaukset kerätään kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Omistaja, joka haluaa olla mukana toteuttamassa kalatalousalueelle kuuluvia tehtäviä, voi jättää omistajakorvauksensa nostamatta ja siirtää sen kalatalousalueen käyttöön allekirjoittamalla siirtosopimuksen. Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni vesialueenomistaja sopii korvauksista kalatalousalueen kanssa ja mielellään jättäisivät varat kalatalousalueen käytettäväksi esimerkiksi kalastuksenvalvontaan, istutuksiin ja muihin yhteisiin toimenpiteisiin.

Mikäli vesialueenomistaja haluaa nostaa korvauksensa, on omistajalla lain mukainen velvollisuus ilmoittaa seuraavat tiedot ja niissä tapahtuvat muutokset kalatalousalueelle:

Kun kyseessä on yhteinen vesialue, vaatii kalatalousalue lisäksi valtakirjan, josta ilmenee kuka hoitaa asioita sekä mahdollisesti muitakin selvityksiä.

Omistajakorvaukset, jotka eivät ylitä 50 euroa jäävät kalatalousalueelle kalastuslain mukaan. 50 euroa ylittävät korvaussummat, joista ei ole sovittu mitään, vanhentuvat kolmen vuoden jälkeen ja jäävät siinä vaiheessa kalatalousalueen käyttöön.

Ilmoitus omistajakorvauksista

Lisätietoa Porvoon-Sipoon kalatalousalueen omistajakorvauksista saat ottamalla yhteyttä kalatalousalueen toiminnanjohtajaan.