Valvonta

Kalastuksenvalvonnan päämäärä on kalastuksen laillisuuden ja luvallisuuden varmistaminen. Tällä tavalla tuetaan kalatalousalueen toimintaa kalastuksen kehittämiseksi ja kalakantojen hoitamiseksi. 

Porvoo-Sipoon kalatalousalueella toimii 12 valtuutettua kalastuksenvalvojaa.
Kalastuksenvalvojiin saa yhteyttä
koordinaattori Thorbjörn Sirénin (puhelinnumero 040 061 4887) ja
koordinaattori Göran Ekin (puhelinnumero 040 774 1012) kautta.
Sähköposti-osoite: valvonta.porvoo(@)hotmail.com

Jokaisella valvojalla on oma varsinainen valvonta-alueensa, mutta heillä on valvontaoikeus koko kalatalousalueella. Valvonnan on oltava tasapuolinen niin, että eri kalastajaryhmät ovat yhtäläisen ja tarpeeksi tehokkaan valvonnan kohteina. Kalatalousalue tekee jatkuvaa yhteistyötä viranomaisten eli rajanvalvonnan, poliisin, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa.

Kalatalousalueen hallitus on marraskuussa 2021 hyväksynyt kalastuksenvalvontasuunnitelman, jonka päämääränä on kasvattaa valvojien määrää sekä lisätä yleisön tietämystä kalastussäännöksistä, rajoituksista sekä kalastuskielloista.